RODO

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci,

Mając na uwadze nadchodzące zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1, dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji. Poniżej przekazujemy Państwu treść klauzuli informacyjnej jako administratora danych osobowych ponieważ firma COOKIE PRINTERS w ramach wzajemnych relacji biznesowych przetwarza przekazane przez Państwa dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli  lub pracowników.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest COOKIE PRINTERS z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Most Pauliński 14 (dalej: my). Możesz kontaktować się z nami listownie na adres 05-816 Michałowice Wieś ul. Kasztanowa 44 hala C lub mailowo na adres: info@cookieprinters.eu lub telefonicznie pod numerem 794682080

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania umowy sprzedaży usług i produktów handlowych oferowanych przez naszą firmę oraz prowadzenia naszych kampanii reklamowych i innych działań marketingowych.

Pragniemy również poinformować że jako drukarnia otrzymując dane do personalizacji druku od naszych klientów w celu realizacji zlecenia jesteśmy wyłącznie podmiotem przetwarzającym i nasz zleceniodawca pozostaje administratorem przekazanych nam danych osobowych. Tym samym  jako procesor danych nie musimy spełniać obowiązków informacyjnych wobec uczestników eventu/wydarzenia (o to musi zadbać administrator). Jednocześnie informujemy, że jako procesor gwarantujemy pełną ochronę wszelkich danych powierzonych nam przez administratora zgodnie z przepisami RODO

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  • zawarta z nami umowa kupna/sprzedaży (faktura VAT)
  • udzielone nam zgody marketingowe,
  • tzw. uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby przedstawiać inne nasze oferty lub zapobiegać oszustwom.

Podanie nam swoich danych osobowych było dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zlecenia i docelowo zawarcia umowy kupna/sprzedaży ( np. faktura VAT)

Twoje dane możemy przekazywać:

  • osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  • podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
  • innym odbiorcom – np. kurierom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy sprzedaży naszych usług w czasie przez który mógłbyś wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

GWARANTUJEMY!

Zespół COOKIE PRINTERS